“Mijn hond is dominant! Hij moet weten dat ik de baas ben, de roedelleider, en hij moet luisteren!”

Hoe vaak hoor je dat niet!
Het verklaren van hondengedrag vanuit dominantie is hardnekkig, staat in veel boeken, wordt aangeleerd bij de meeste traditionele hondenscholen en heeft zich vastgezet in de hoofden van veel hondeneigenaren. Bijna iedereen heeft geleerd dat de hond er voortdurend op uit is om de leiding over te nemen en dat het de taak van jou als eigenaar is om op alle, soms op de meest vreemde, manieren te bewijzen dat jij toch echt de baas bent!
Een fictie, die leidt tot veel misverstanden, verdriet, onbegrip, stress en probleemgedrag!

Het woord dominantie wordt meestal gebruikt bij gedrag dat wij als een probleem ervaren maar waar komt dat gedrag nu eigenlijk vandaan? Betreft het wel dominantie of is het natuurlijk hondengedrag? Is het angst, stress of een gevolg van onbegrip van de mens?

 

Hoge verwachtingen
We verwachten veel van onze hond. Hij is hét huisdier bij uitstek dat het dichts bij ons staat en de mens gaat er van uit dat dié natuurlijke elementen, die het dichts bij hem staan, zich ook het meest aan hem aanpassen. En daar gaat het mis. De hond moet zich aanpassen aan onze leefomgeving (en wij verdiepen ons vaak veel te weinig in de zijne), hij moet luisteren, lief zijn, enthousiast zijn als wij dat willen maar rustig op het moment dat er bijvoorbeeld bezoek is. Hij moet zitten, liggen, spelen, wachten, staan op commando maar is dat eigenlijk wel natuurlijk?

“Als we onze hond nu eens zien als een volwassen individu van een ander diersoort met volwassen gevoelens, volwassen emoties en volwassen ervaringen dan is vriendschap en kameraadschap een veel beter uitgangspunt dan leiderschap. En is communiceren veel beter dan commanderen.”

DSC03075

Dominantieregels
Dominantieregels zijn regels die door de mens rond 1970 zijn verzonnen voor eigen houvast en om de controle te houden over de hond. Deze regels hebben niets te maken met het natuurlijk gedrag van een hond! De mens wil dat de hond zich zo snel mogelijk aanpast aan zijn leefomgeving zonder daarbij rekening te houden met het natuurlijk gedrag of de natuurlijke leefomgeving van de hond.
Dominantie is een gemakkelijke verklaring voor gedrag dat eigenlijk voortkomt uit ons onbegrip en ons gebrek aan kennis van het natuurlijke gedrag onze hond. Wat wij dominantieproblemen noemen zijn “problemen” die ontstaan omdat de hond zich verzet tegen het feit dat wij controle willen uitoefenen over zijn gedrag en zijn leven.

IMG_1242

Roedeltheorie
Ziet een hond ons wel als een onderdeel van zijn zgn. “roedel” of is dit fictie?
Een hond is zich er wel degelijk van bewust dat wij tot een ander “soort” behoren.
De hond weet dat hij hond is en herkent een andere hond als zodanig net zo goed als dat hij ook weet dat wij mensen geen honden zijn!
Een hond heeft geen rangorde en dominantieproblemen met een ander diersoort en een hond heeft ook geen rangorde en dominantieproblemen met een mens.
Hij probeert ons continue te begrijpen en te anticiperen op datgene dat hij denkt dat wij van hem verwachten. Hij handelt van nature conflict-vermijdend en hij wil dolgraag met ons samenwerken. Alleen als wij hem teveel dwingen in gedrag dat niet bij hem hoort en hem geen keuze en geen ruimte geven, gaat hij een conflict niet uit de weg. Dat noemen wij vervolgens “probleemgedrag”!

 

  Er is veel informatie over dit onderwerp.

  Ik verwijs bijvoorbeeld naar:

  kaft-boek-barry-eaton

   

  Het boek “Dominance, fact or fiction” van Barry Eaton is onlangs in het Nederlands vertaald.
  Het boek is bij mij verkrijgbaar
  myriam@wenonah.nl

  Wenonah ©