Communicatie
Honden maken van hun hele lichaam gebruik om te communiceren. Ze proberen ons continu duidelijk te maken wat ze bedoelen maar vaak ontstaan er misverstanden omdat de eigenaar de communicatie van de hond niet begrijpt. Honden handelen van nature conflict-vermijdend en om uit te groeien tot een sociaal goed functionerend individu, is het van belang dat honden op weg naar volwassenheid, veelvuldig contact hebben met soortgenoten. Op die manier ontwikkelen zij samen belangrijke communicatieve vaardigheden en lichaamssignalen.

10557472_925836070764387_770650672137357682_n

Miscommunicatie
Sommige honden missen een deel van deze communicatievaardigheden en vaak ligt de oorzaak hiervan bij de eigenaar. Als je de signalen van een hond (hondentaal) niet begrijpt, kan het voorkomen dat je de hond onterecht corrigeert voor natuurlijk gedrag. Indien dit regelmatig gebeurt, durft de hond deze signalen op een gegeven moment niet meer te gebruiken. Hij verliest als het ware zijn taal en daarmee wordt de basis gelegd voor gedragsproblemen en miscommunicatie!

 

Hoge verwachtingen
We verwachten veel van onze hond. Hij is hét huisdier bij uitstek dat het dichts bij ons staat en de mens gaat er van uit dat die natuurlijke elementen, die het dichts bij hem staan, zich ook het meest aan hem aanpassen. En daar gaat het mis. De hond moet zich aanpassen aan onze leefomgeving (en wij verdiepen ons vaak veel te weinig in de zijne), hij moet luisteren, lief zijn, enthousiast zijn als wij dat willen maar rustig op het moment dat er bijvoorbeeld bezoek is. Hij moet zitten, liggen, spelen, wachten, staan op commando maar is dat eigenlijk wel natuurlijk?
Als we onze hond nu eens zien als een volwassen individu van een ander diersoort met volwassen gevoelens, volwassen emoties en volwassen ervaringen dan is vriendschap en kameraadschap een veel beter uitgangspunt dan leiderschap. En is communiceren veel beter dan commanderen.

Analyseren
Het gedrag van een hond wordt door heel veel factoren bepaald. Te vaak kijken “deskundigen” alleen maar naar het (probleem)gedrag op een bepaald moment en analyseren zij te weinig de oorzaak van dit (probleem)gedrag. Doordat er onvoldoende inzicht is in de oorzaak van het gedrag, “behandelen” goedwillende liefhebbers louter de symptomen van dat moment. Het resultaat is veelal van korte duur en deze “training” helpt de hond niet op de lange termijn.IMG_1705 copy

Analysemodel Wenonah
Ik heb een model ontwikkeld waarmee ik het gedrag van honden beter kan analyseren. Ik betrek hierbij de oorsprong van “het hond-zijn”, houd rekening met de oorsprong van “het specifieke ras” (en de daarbij behorende kenmerken) en met relevante omgevingsfactoren en genetische factoren (het individu). Met behulp van dit model kom ik tot een gedetailleerde analyse op grond waarvan ik een meer renderend, structureel behandelplan opstel. Maatwerk dus!

    Verschillende oorzaken
    Honden kunnen door verschillende oorzaken een “gedragsprobleem” ontwikkelen.  De oorzaken zijn zeer divers, zoals miscommunicatie, trauma’s, hormonaal, eenzaamheid, voeding, verveling, overprikkeld en overtraind. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in reactief gedrag, uitvallen, vernielzucht, voederbaknijd, verlatingsangst, overmatig blafgedrag, verlies sociale vaardigheden, etc..

    Medische reden?
    Een “gedragsprobleem” kan ook een gevolg zijn van pijn of lichamelijke ongemakken. Daarom is het belangrijk dat, wanneer een hond problematisch gedrag vertoont, eerst gekeken wordt of hier een medische oorzaak aan ten grondslag ligt. Het kan dus zijn dat ik je adviseer om een dierenarts of specialist te bezoeken.

    Wenonah ©