Lichaamstaal als communicatiemiddel

Honden maken van hun hele lichaam gebruik om te communiceren. Ze proberen ons continu duidelijk te maken wat ze bedoelen maar vaak ontstaan er misverstanden omdat de eigenaar de communicatiepogingen van de hond niet begrijpt. Een hond handelt van nature conflict-vermijdend en om uit te groeien tot een sociaal goed functionerend individu, is het van belang dat honden op weg naar volwassenheid, veelvuldig contact hebben met soortgenoten. Op die manier ontwikkelen zij samen belangrijke communicatieve vaardigheden en lichaamssignalen.

Sommige honden missen een deel van deze communicatievaardigheden en vaak ligt de oorzaak hiervan bij zijn eigenaar. Als je de signalen van een hond (hondentaal) niet begrijpt, kan het voorkomen dat je de hond onterecht terechtwijst voor natuurlijk gedrag. Indien dit regelmatig gebeurt, durft de hond deze signalen op een gegeven moment niet meer te gebruiken. Hij verliest als het ware zijn taal; dé basis voor gedragsproblemen en miscommunicatie!

_9 _261 _341

Hoe werken de signalen?

Zodra een hond wakker wordt en er om hem heen iets gebeurt, geeft hij signalen.

Voorbeeld van een aantal kalmerende signalen:

 • Je hond is blij en springt enthousiast om je heen. Met een harde stem zeg je “zit”. Je hond reageert hierop door zijn lippen te likken, te gapen, zich om te draaien of volkomen stil te zitten tot je boosheid over is.
 • Een maal buiten, trekt je hond aan de riem om op zijn favoriete plekje te snuffelen en jij geeft een ferme ruk aan de lijn. Je hond keert jou zijn rug toe en brengt zijn neus naar de grond. Verderop ziet hij een andere hond naderen.
 • Hij gaat langzamer lopen, draait zich misschien een beetje om en snuffelt aan de grond. Zodra hij de hond gepasseerd is schud hij zich uit om de spanning kwijt te raken.

10565289_10152692478587972_4077996323303357918_n

 

DSC03074

Kalmerend Signaal: wegkijken

12079986_864047256997453_3164537351581892379_o    12087716_864046933664152_4704242736628391770_o

13226728_1118918584814612_2184689543149606923_n

Willem en Vlinder: effe “bijpraten”

  Goede intenties
  Er is geen enkele reden om een hond te straffen want een hond doet nooit iets om jou te irriteren. Zijn intenties zijn altijd goed al interpreteren wij dat als mens wel eens verkeerd.  Door geweld tegen hem te gebruiken, boos te worden of bedreigingen te uiten raakt de hond gestresst en dit kan hem ziek maken. Hij kan agressief worden naar mensen en/of andere honden en het kan zelfs zover komen dat hij uit zelfverdediging iemand bijt.

  Goede gewoontes voor hondeneigenaren

  Door Astrid Verkuyl
  Hondenschool Feedback

  Aan jou de keuze
  Bedenk elke keer als je een hond tegenkomt dat jij de keuze hebt: je kunt hem bedreigen of overheersen of je kunt hem kalmeren. Er is geen enkel excuus om een hond te bedreigen of bang te maken.

  Honden zijn overlevers. Ze verdedigen zich als ze zich bedreigd voelen. Ze vluchten of ze gaan over tot de aanval.
  Welke oplossing hij ook kiest, jij bent verantwoordelijk en de keuze is aan jou!

  Bijvoorbeeld:

  • je wendt je blik af in plaats van de hond aan te staren,
  •  je draait een beetje weg in plaats van recht tegenover hem te staan,
  • je vermindert je tempo en je loopt in een bochtje naar hem toe in plaats van recht op hem af.

  (Teksten zijn mede gebaseerd op het boek: “Kalmerende Signalen, in gesprek met je hond”
  Auteur: Turid Rugaas)

  Wenonah ©