icon-beweging

Training en opvoeding

In onze drukke maatschappij is het belangrijk om je hond goed op te voeden. Ik ga uit van positieve trainings- en opvoedingsmethoden. Daar is veel internationaal wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en deze positieve opvoedings- en trainingsmethoden resulteren in een sterke mens-hond relatie gebaseerd op respect en wederzijds vertrouwen. Het vermindert onzeker en “agressief” gedrag. Mijn aanpak is gebaseerd op willen samenwerken” in plaats van op moeten gehoorzamen”.
Dat is het prettigst voor je hond.

11665648_1162758503749542_4808473780114315059_n

Analyseren
Het gedrag van een hond wordt door heel veel factoren bepaald. Te vaak kijken “deskundigen” alleen maar naar het (probleem)gedrag op een bepaald moment en analyseren zij te weinig de oorzaak van dit (probleem)gedrag. Doordat er onvoldoende inzicht is in de oorzaak van het gedrag, “behandelen” goedwillende liefhebbers louter de symptomen. Het resultaat is vaak van korte duur en deze “training” helpt de hond veelal niet op termijn.

Model Wenonah
Tijdens mijn opleiding heb ik een model ontwikkeld waarmee ik het gedrag van honden beter kan analyseren. Ik betrek hierbij de oorsprong van “het hond-zijn”, houd rekening met de oorsprong van “het specifieke ras” (en de daarbij behorende kenmerken) en met relevante omgevingsfactoren en genetische factoren (het individu). Met behulp van dit model kom ik tot een gedetailleerde analyse op grond waarvan ik een meer renderend, structureel behandelplan opstel. Maatwerk dus!13419075_1119430758095911_1385590885431163208_n

Andere factoren
Factoren die daarbij tevens een rol spelen, zijn de mate waarin het gedrag van een hond wordt bepaald door de kennis van de hond en zijn houding ten opzichte van die kennis.
Zowel de gedragsbegeleiding die ik verzorg, als ook de opvoedingscursussen die ik aanbied, zijn gebaseerd op dit model.

  Stimulatie en zintuigen
  Opvoeden is zowel lichamelijk als geestelijk vormen: de hond helpen om te leren zich te kunnen handhaven in een wereld waarin nogal wat van hem wordt gevraagd. In mijn cursussen staan mentale en lichamelijke stimulatie en het gebruik van de zintuigen (waarbij het zintuig “reuk” wellicht de belangrijkste is) centraal. Honden gebruiken hun zintuigen om de wereld te kunnen begrijpen en om te communiceren. Het is van essentieel belang in de ontwikkeling van een hond dat hij de vrijheid krijgt om deze zintuigen naar eigen behoefte en inzicht te gebruiken en uiting te kunnen geven aan zijn natuurlijke nieuwsgierigheid.

  Hondvriendelijk
  Om op een gezonde en vriendelijke manier te oefenen en trainen, werk ik met tuigjes en lange, vaste wandellijnen (3 meter). Slipkettingen, halty’s en andere dwangmiddelen zijn binnen mijn hondenschool niet toegestaan. Deze middelen maken de hond bang en stimuleren en activeren ongewenst gedrag en onzekerheid. Uit veel onderzoek blijkt bovendien dat bijvoorbeeld de slipketting en zelfs een gewone nekhalsband, onherstelbare schade aan strottenhoofd, zenuwbanen, nek, ruggenwervels, schildklier, etc. kan veroorzaken. Een ander probleem is dat bij gebruik van halty’s, gentleleaders en muilkorven de hond belemmerd wordt in het gebruik van zijn signalen (lichaamstaal) waardoor andere honden zijn communicatiepogingen niet meer begrijpen.

  Dit kan leiden tot ernstige conflicten.

  Ik adviseer je graag bij de aanschaf  van een goed passend tuig en bijpassende vaste (3 meter)lijn.

  Wenonah ©